Wat is een blauwe krab?


Wanneer iemand het heeft over een blauwe krab is het niet direct duidelijk wat hij hiermee bedoeld. Er zijn namelijk meerdere krabsoorten die een blauwe kleur hebben.

  • De Japanse blauwe krab (Portunus trituberculatus), dit is de meeste gevangen krabsoort ter wereld en komt voor in de kustwateren van Azie.
  • De blauwe koningskrab uit de buurt van Alaska.
  • Portunus pelagicus, een zwemkrab die ook bekend staat onder de namen: bloemen krab, blauwe krab en zand krab.
  • De blauwe zwemkrab (Callinectes sapidus). In Nederland is dit de soort die waarschijnlijk bedoeld wordt als men het over de blauwe krab heeft.

De Blauwe Zwemkrab

blauwe zwemkrab

blauwe zwemkrab

De Callinectes sapidus komt van origine voor in de Atlantische Oceaan en de golf van Mexico maar hij leeft tegenwoordig ook in andere landen en continenten nadat hij daar geintroduceerd is. In de Verenigde Staten is hij een van de meest gegeten krabsoorten in het bijzonder in de staten Louisiana, New Jersey en Maryland.

De naam zegt het al, de blauwe zwemkrab behoort tot de familie van de zwemkrabben welke te herkennen zijn aan de zeer platte laatste poten die als zwemvliezen dienst doen. De specifieke soort is genoemd naar de blauwe scharen en poten die de krab heeft maar de rest van het lichaam is grotendeels bruin. Een ander kenmerk is dat aan beide zeiden van het lichaam een zeer lange punt zit waardoor het lichaam een groot deel van de totale spanweidte beslaat.

De carapax (lichaam) kan tot 23 cm breed worden, de vrouwtjes blijven wat kleiner, zo´n 17 cm als maximum. Zoals bij de meeste krabsoorten kan je het mannetje en vrouwtje uit elkaar houden door de onderkant van het lichaam te bekijken, vrouwtje een breder en mannetjes smaller. Bij de blauwe krab kan je ook naar de scharen kijken, het mannetje heeft blue met rode scharen terwijl het vrouwtje orange met paarse scharen heeft.

Leefgebied van de blauwe krab

Het originele leefgebied van de krab gaat van Cape Cod, bijna het meest noordoostelijke deel van de VS tot aan Argentinie. Hij wordt tegenwoordig nog meer noordelijk ook gevangen wat lijkt te duiden op een uitbreiding van het leefgebied, mogelijk door het warmer worden van de wateren. Net als de Chinese wolhandkrab is deze soort via ballast water in schepen geintroduceerd in Japanse en Europese wateren. De soort komt nu in vrijwel het gehele kustgebied van Europe voor van Griekenland tot aan en in de Noordzee.

In Nederland is de soort al sinds de jaren 30 voor en heeft zich verder verspreid in binnenlandse wateren. De krab is niet erg kieskeurig wat betreft leefgebied en kan in zout, brak en zoet water overleven in temperaturen van een aantal graden boven nul tot meer dan dertig graden. In de jaren 80 is er voor het eerst een vrouwtje gevonden die eieren droeg waardoor het dus te concluderen was dat de soort zich aan het voortplanten was.

De pas uitgekomen larven hebben echter zout water nodig van minstens 20 graden Celsius om te kunnen overleven. Dit soort wateren zijn in Nederland echter niet in overvloed aanwezig. Er zijn wel elektriciteitscentrales waar de lozing van koelwater de juiste leefomgeving veroorzaakt. De blauwe zwemkrab komt zeker voor bij de Amerikahaven in Amsterdam maar er zijn al andere locaties bekend waar ze gevangen worden zoals de Westerschelde en zelfs in binnenrivieren.

De krab is overigens makkelijk te vangen als je ze kan vinden. Net als veel andere krabben zullen ze aas vastpakken welke je dan kan binnenhalen en met een net landen. Misschien als de soort blijvend is kunnen we in de toekomst gaan krab vissen net zoals mensen nu gaan karpervissen.