Het Zuiderzee krabbetje


Het Zuiderzeekrabbetje  is een van de weinige zoetwater krabben in Nederland. Nederland heeft van origine geen zoetwaterkrabben in haar wateren maar in de loop der jaren zijn er een aantal soorten geintroduceerd. Twee soorten zijn de Zuiderzeekrab en de Chinese wolhandkrab.

Rhithropanopeus harrisii – Het Zuiderzee krabbetje

Het Zuiderzee krabbetje - Rhithropanopeus harrisii

Het Zuiderzee krabbetje – Rhithropanopeus harrisii

Deze krabbensoort komt oorspronkelijk uit Amerika langs de Atlantische kusten, van de oostkust van Canada tot aan Brazilië. Normaal gesproken leeft hij in brak water maar hij kan ook in zoet water overleven.

De soort is zich nog steeds aan het verspreiden en werd in Europa voor het eerst in Nederland gezien in de 18e eeuw. Waarschijnlijk zijn ze net zoals andere krabsoorten in balastwater van schepen meegereist.

Ze hebben zich verspreid in grote delen van Europa en zijn gezien in Denemarken, Belgie, Duitsland, Frankrijk, Polen, Roemenie, Bulgarije en Rusland. Zelfs in Engeland komen ze voor echter wel op een aantal specifieke kustplaatsen.

Hoe kan je het Zuiderzee krabbetje herkennen?

Het Zuiderzeekrabbetje dankt zijn naam aan zijn afmetingen, hij kan maar maximaal 2 cm groot worden. Meestal is hij groen en bruin van kleur met donkere vlekken op zijn lichaam. De scharen van deze krab zijn opvallend omdat ze in verhouding erg groot zijn, langer nog dan de achterpoten en een stuk breder.

In Nederland zijn deze krabben niet heel wijd verspreid. Vooral in brakke wateren zijn ze te vinden en in getijdengebieden tot 8 meter diep. Voordat de afsluitdijk werd gebouwd kwamen ze veel voor in de Zuiderzee, wat nu het IJsselmeer is geworden. Na de afsluiting van het meer en de overgang naar zoetwater in deze locatie zijn ze daar nu vrijwel verdwenen.