De Chinese Wolhand Krab in Nederland


De Chinese Wolhand Krab is een geïntroduceerde krabsoort die van origine uit het verre oosten komt. De voorste twee scharen zijn dik bedekt met haren waardoor je de scharen zelf niet eens meer kan zien, vandaar ook de naam.

Het lichaam is vrij rond en kan tot ongeveer 7 cm lang worden. De 8 achterpoten zijn langwerpig maar als je de doorsnede bekijkt is deze erg hoekig. Alle poten hebben stekels en de uiteinden van de poten zijn erg scherp dus je moet erg oppassen als je deze krab vast wil pakken.

Deze soort dook voor het eerst op in het begin van de 20ste eeuw in Duitsland maar er werd pas officieel een melding van gemaakt in 1922. Na onderzoek door Duitse wetenschappers hebben zij geconcludeerd dat de wolhandkrab meegelift heeft met schepen uit Azië. De schepen vullen hun balasttanks met water en lozen het water hier samen met de krabben. In Duitsland is het de enige zoetwaterkrab die er nu voorkomt maar ook in Nederland komt deze krab in grote getalen voor.

Leefgebied van de Chinese Wolhand krab

een Chinese Wolhand krab gevangen tijdens het zeevissen

een Chinese Wolhand krab gevangen tijdens het zeevissen

De wolhandkrab leeft normaal gesproken in zoet water maar om te paaien trekken de dieren naar zout water toe. De vrouwtjes blijven in het zoute water totdat de eitjes klaar zijn om uit te komen en dan zullen ze naar het brakke water trekken.

De larven leven daar totdat ze groot genoeg zijn en zullen dan naar het zoete water trekken.
Tijdens deze trek rond het begin van de herfst (september/oktober) kunnen de krabben ook over land trekken en op sommige plekken zijn er ware kolones van deze dieren.

Overdag blijft de wolhandkrab in een kuil die ze zelf graven waarna ze vooral in de avond en nachtelijke uurtjes er opuit gaan om voedsel te zoeken.

De krab is niet kieskeurig en eet alles wat voorhanden is. Dit gecombineerd met het feit dat de wolhandkrab makkelijk in vervuild water kan overleven hebben ervoor gezorgd dat het lokale soorten verdringt. Dit hoeven overigens geen andere krabsoorten te zijn maar kan net zo goed voor riverkreeften gelden.

Deze krabsoort kan grote schade veroorzaken. Afgezien van het verdringen van lokale diersoorten kan hij ook vissernetten kapot maken met zijn scharen en worden ze vaak als bijvangst gevangen door zeevissers die vanaf de kant met aas vissen. Het gevaarlijkste zijn echter de kuilen die ze graven welke grote schade kunnen veroorzaken aan dammen en dijken.

De wolhandkrab als voedsel

In Nederland wordt de Chinese wolhand krab als een plaag gezien en wordt niet veel gegeten. In Azië is het echter een lekkernij en wordt er grof geld voor gevraagd. Dit heeft als gevolg dat Nederlandse palingvissers voor een groot deel zijn overgestapt van de beperkte visserij op paling naar het vangen van wolhandkrab. Deze wordt geëxporteerd naar Azië waar een grote vraag is naar deze soort.